Eerstelijnsrapportage

Voor de monitoring en de ontwikkelingen rond de derde verruiming in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 (OS2010) dienen gevalideerde data en datarapporten geleverd te worden. Deze datarapportage betreft de zogenaamde eerstelijnsrapportage van de monitoring van de Westerschelde en de monding. Elk jaar wordt er een nieuwe eerstelijnsrapportage opgeleverd. De eerstelijnsrapportage is een eerste weergave van de beschikbare data en beschrijft enkel ‘wat men in de meetresultaten ziet.’ Het bevat een interpretatie van de gegevens op basis van een eenvoudige analyse. Er worden geen oorzaak-gevolg relaties geanalyseerd. 

OntwikkelingsSchets 2010

De projecten in de OntwikkelingsSchets 2010 (OS2010) hebben als doel verschillende veranderingen in het Schelde-esturium te bewerkstelligen. Het betreft verruiming van de vaargeul, aanleg van gebieden met gedempt getij en ontpolderingen. Het doel van deze projecten is verbetering van de toegankelijkheid (scheepvaart), vergroting van de veiligheid tegen overstromingen en verbetering van de natuurwaarde en natuurlijkheid van het systeem. Deze projecten kunnen ook niet gewenste neveneffecten hebben op het functioneren van het estuarium. Daarom worden de resultaten van deze projecten gemonitord via geïntegreerde systeemmonitoring.

Eerstelijnsrapport 2019

De meest recente editie van de eerstelijnsrapportage werd opgeleverd in het najaar van 2021. Dit rapport is een eerste weergave van de beschikbare hydrografische, fysio-chemische en biologische data van 1996 tot 2019.

Het rapport werd gemaakt door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat. De basis voor dit rapport is gemaakt door dr. F.M. Kleissen en anderen. Het verwerken, analyseren en toevoegen van nieuwe data tot en met 2019 in dit rapport is uitgevoerd door dr. W. Stolte en B. van Rongen. 

Het is de eerste editie van het rapport die volledig gegenereerd is via R-scripts en het RMarkdown-pakket, zowel in een html- als pdf-format. 

Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2019

Eerdere edities

Het eerste rapport werd opgeleverd in 2012, en gebruikte data van 1996 tot en met 2010. Sindsdien werd er jaarlijkse basis een nieuw rapport opgeleverd, waarbij telkens een nieuw jaar aan data werd geanalyseerd, verwerkt en toegevoegd aan het rapport. Zo zijn er vandaag negen edities van de eerstelijnsrapportage beschikbaar. De acht eerdere edities zijn hieronder te vinden. Deze edities zijn allen nog enkel in pdf-format te verkrijgen.