Data-analyse platform

In opdracht van de VNSC werd door VLIZ een data-analyse platform gecreëerd dat door gebruikers van de ScheldeMonitor kan ingezet worden om de aanwezige datasets binnen het portaal te analyseren. Dit platform bestaat uit een RStudio omgeving, een collectie aan RShiny applicaties en een GitHUB organisatie met bijbehorende repositories.

Afbeelding
RStudio omgeving

RStudio omgeving

ScheldeMonitor voorziet een RStudio omgeving die door onderzoekers kan gebruikt worden om online R-scripts te laten draaien met ScheldeMonitor data. Deze omgeving is toegankelijk na authenticatie. Credentials voor deze authenticatie zijn dezelfde als diegene die gebruikt worden voor de Data Download Toolbox, en kunnen indien nodig hier aangevraagd worden. 

Naar RStudio
Afbeelding
RShiny applicaties

RShiny applicaties

VLIZ voorziet applicaties voor ScheldeMonitor die zijn gebouwd met R en RShiny software. Met de applicaties kunnen gebruikers vrij producten aanmaken omtrent nutriënten, waterniveaus, golfhoogtes en soortenverspreiding in het Schelde estuarium. De applicaties trachten zo datasets toegankelijk te maken voor elke gebruikersgroep van de ScheldeMonitor. 

Naar Applicaties
Afbeelding
GitHUB organisatie

GitHUB organisatie

Om analyses in het kader van projecten, in opdracht van ScheldeMonitor of VNSC, te kunnen stroomlijnen heeft ScheldeMonitor een eigen GitHUB organisatie opgezet. Deze organisatie bevat publieke en private repositories die gedediceerd zijn aan specifieke projecten. Op deze manier kunnen onderzoekers versiebeheer toepassen op de analyses met ScheldeMonitor data, in de meest coöperatieve manier.

Naar GitHUB

VNSC - Data Archief

Voor de partners binnen de verschillende projectgroepen van de VNSC is er een online data archief beschikbaar met de originele data files die aangeleverd worden aan ScheldeMonitor, zowel voor de reguliere monitoring als binnen specifieke projectkaders. Deze virtuele ruimte zit binnen het Marine Data Archive, en kan bereikt worden via volgende pagina.

Handleidingen

Om het gebruik van het data-analyse platform in goede banen te leiden voorziet ScheldeMonitor twee handleidingen, over de RStudio omgeving en de T2021 GitHUB repository. Beide handleidingen zijn voorlopig enkel in het Engels beschikbaar, maar zullen in 2021 een Nederlandstalige versie krijgen.

De handleiding voor de RStudio omgeving bespreekt hoe gebruikers kunnen toegang krijgen tot de omgeving, en hoe een project of GitHUB repository hieraan kan worden verbonden. Daarnaast geeft het ook verschillende richtlijnen mee voor het correct aanmaken van een directory, scripts en code. 

De GitHUB handleiding werd samengesteld specifiek voor de repository gedediceerd aan het T2021 onderzoek. Hierin bespreekt de handleiding de installatie van Git, alsook hoe onderzoekers toegang kunnen verkrijgen tot de repository en met welke rechten. Daarnaast bespreekt men de methodologie en regels die gehanteerd dienen te worden binnen de repository, zodoende het werk uniform te laten verlopen.

De handleidingen werden geschreven in RMarkdown, en worden op de ScheldeMonitor GitHUB organisatie gepubliceerd via GitHUB Pages: 

Handleiding RStudio

Handleiding GitHUB