Visserij

Ooit was de Schelde een belangrijk visserijgebied, maar vooral de achteruitgang van de waterkwaliteit bracht hier verandering in. De beroepsvisserij beperkt zich vandaag tot enkele tientallen beroepsvissers en voornamelijk tot de vangst van garnalen, tong, paling en kokkels op de Westerschelde. Op de Zeeschelde wordt nauwelijks meer aan beroepsvisserij gedaan. In het gehele estuarium is sportvisserij beperkt, onder andere door het vele scheepvaartverkeer en de stroming.

Het gevoerde onderzoek en de monitoring in Vlaanderen en Nederland met betrekking tot visserij richt zich hoofdzakelijk op het aantal vissoorten en hun populatiegrootte. Daarnaast wordt er ook ecotoxicologisch onderzoek en onderzoek gerelateerd aan de ondersteuning van de visserijsector uitgevoerd.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
biomassaMossel_visserij_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
kokkels_visserij_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus