Socio-economie

Het Scheldegebied is op sociaal-economisch vlak erg belangrijk voor zowel België als Nederland. Niet alleen de scheepvaart (goederentransport) en de havens spelen een grote rol voor de economie en de werkgelegenheid maar ook de vele bedrijven die gevestigd zijn rond de havens en langs de rivier. Het gaat dan onder meer om chemische industrie, voedings- en metaalindustrie en energieproductie (kerncentrales). Daarnaast zijn er nog andere commerciële activiteiten zoals visserij, zandwinning en land- en tuinbouw in het gebied. Verder zijn recreatie en toerisme erg belangrijk voor de lokale bevolking en economie.

Rond de Schelde zijn er heel wat activiteiten die vallen binnen woon- en werkgebieden. Verschillende onderzoeksgebieden monitoren daarom de ontwikkeling van maatschappelijke trends, woonuitbreiding, werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling, welvaart, ... ingericht binnen het Schelde-estuarium. Ook bij de uitvoering van het Sigmaplan in Vlaanderen wordt niet enkel rekening gehouden met toegankelijkheid, veiligheid en natuur maar wordt ook aandacht besteed aan leefbaarheid voor omwonenden en landbouwbedrijven.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Bodemgebruik_socio-economie_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
Socio-eco_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus