Veiligheid

De enorme massa water die zich dagelijks doorheen het getijgebonden deel van de Schelde verplaatst en het daaruit voortkomende risico tot overstroming van de laaggelegen aangrenzende gebieden, vormt een bedreiging voor de veiligheid en bedrijvigheid van de bevolking.
Om de nodige bescherming te bieden worden op doordachte plaatsen dijken gebouwd of verlegd en overstromingsgebieden ingericht. De twee belangrijkste projecten die in dit verband moeten worden vermeld zijn het Nederlandse Deltaplan (www.deltawerken.com) en zijn Vlaamse tegenhanger, het Sigmaplan (www.sigmaplan.be).

Zowel in het kader van het Sigmaplan en Deltaplan, als van andere beschermende maatregelen, werd en wordt er heel wat onderzoek uitgevoerd aangaande veiligheid op en rond het Schelde-estuarium. Een belangrijk luik is het bestuderen van gecontroleerde overstromingsgebieden als alternatief voor het verhogen van de dijken. De GOG'sen GGG's kunnen niet alleen bescherming bieden, maar verhogen ook de natuurwaarde in het Schelde-estuarium.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
GOG_veiligheid_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
veiligheid_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus