Scheepvaart

De Schelde is één van de drukst bevaren rivieren in Europa. De zeearm/rivier is belangrijk voor zowel zeevaart tot aan de haven van Antwerpen, als voor de binnenvaart. Ook de recreatievaart op de schelde is niet te verwaarlozen. De belangrijke motor achter de scheepvaart op het estuarium zijn de industriegebieden en grote Scheldehavens Antwerpen, kanaalzone Gent-Terneuzen, en Vlissingen. Jaarlijks doen tienduizenden schepen van verschillende types deze havens aan.

Het overgrote deel van het onderzoek in Nederland en in Vlaanderen betreffende scheepvaart op de Schelde is rechtstreeks beleidsondersteunend van aard. Zo worden onder andere studies verricht ter ondersteuning van het nautisch beheer of voorbereidende studies voor de uitbouw van de havens.
De monitoring van de scheepvaart op de Schelde wordt voornamelijk waargenomen door de Schelde-radarketen, een scheepvaartbegeleidingssysteem dat gezamenlijk wordt gedragen door de Vlaamse en de Nederlandse overheid. De website www.vts-scheldt.net maakt u wegwijs in de wereld van de scheepvaart in de Westerschelderegio. U vindt er informatie over radarsystemen en scheepvaartbegeleiding via de Vessel Traffic Services, wet- en regelgeving en procedures.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Scheepvaart_prod

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
Scheepvaart_GEO
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus