Bestuur en recht

Voor een duurzaam beheer van het Schelde-estuarium bestaan heel wat richtlijnen en wetten. Sinds het einde van de vorige eeuw streven Vlaanderen en Nederland naar een grensoverschrijdende afstemming van hun plannen en ideeën rond het beleid en beheer van het estuarium. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een constructieve samenwerking tussen beide landen die sinds 2008 tot uiting komt via de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC). De VNSC krijgt advies van de Schelderaad, waarin verschillende stakeholders zoals overheden, havens en milieu- en landbouworganisaties zetelen. Dit maakt een proactief beleid mogelijk. Er werd een LangeTermijnVisie Schelde-estuarium (LTV) opgesteld, waarvan het eerste uitvoeringsprogramma beschreven is in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (OS2010). In de LangeTermijnVisie staan drie functies centraal: veiligheid tegen overstromingen, toegankelijkheid van de vier Scheldehavens en natuurlijkheid van het fysische en ecologische systeem.

Internationale regelgeving

Ook op Europees en internationaal niveau gelden juridische en beleidsmatige voorwaarden voor de monitoring en evaluatie: o.a. Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en OSPAR. Een overzicht rond de beleidscontext en de wetgeving wordt beschreven in het Compendium voor Kust en Zee.

Onderzoek & monitoring

Voor de ondersteuning van het gevoerde beleid en beheer wordt heel wat onderzoek verricht: hoe kan de Europese regelgeving worden geïmplementeerd, hoe kunnen we economische en natuurlijke belangen verzoenen, waar dient aan natuurcompensatie te worden gedaan, ...? Om aan de verplichtingen binnen de verschillende beleidskaders te kunnen voldoen wordt daarnaast ook aandacht besteed aan monitoring en evaluatie. Dit alles werd vanaf 2013 gebundeld in het onderzoeksprogramma ‘Agenda voor de Toekomst’.

Afbeelding
Data Toolbox_LOGO
Afbeelding
Beheer_producten

Producten

Naar Galerij
Afbeelding
BestuurRecht_geo
Afbeelding
CatalogusIMIS_logo

Publicaties

Naar Catalogus