Organisatie

Over ScheldeMonitor

Het ScheldeMonitor project wordt uitgevoerd en onderhouden door het Vlaams Instituut voor de Zee, in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en zijn uitvoerend secretariaat. De opdrachtgevers voorzien een begeleidingscommissie die de voortgang, invulling en ontwikkeling van het project evalueert, aan de hand van een 3-maandelijkse vergadering en voortgangsrapportage. Binnen deze commissie zetelen: 

OPDRACHTGEVER - Uitvoerend secretariaat VNSC (Els Van Hecke)  

 

VLAAMSE OVERHEID - MOW; Afdeling Maritieme Toegang (Jürgen Suffis)

 

NEDERLANDSE OVERHEID - Rijkswaterstaat (Albert Mulder)

 

OPDRACHTNEMER - Vlaams Instituut voor de Zee (Flanders Marine Data Centre – team Local Services and Projects)

 

Het ScheldeMonitor online platform is in gebruik sinds 2004 als informatiesysteem rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Vanaf 2010 werd naast de ontsluiting van informatie ook ingezet op data en producten gerelateerd aan het Schelde-estuarium. Vandaag wordt deze ontwikkeling verder doorgezet, waarbij gewerkt worden naar het bieden van de mogelijkheid tot analyse en interactief gebruik van de data, door zowel de gespecialiseerde als niet-gespecialiseerde gebruikersgroepen van de Schelde. Een gedetailleerd overzicht van de historiek van ScheldeMonitor, de mijlpalen en enkele visiedocumenten kan teruggevonden worden op de pagina 'Historiek'

Over Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Als indrukwekkende economische draaischijf en waardevol natuurgebied tegelijk is het estuarium van onmisbaar belang voor de omgeving.

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geëvalueerd.

De structuur van de VNSC is uitgewerkt in onderstaand organogram. Meer uitleg over de werking en de geschiedenis van de VNSC is te vinden op hun website

Over Werkgroep O&M

Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het dataportaal wordt gerealiseerd samen met de Werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M).  De Werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht ter ondersteuning van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. De werkgroep coördineert een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma (MONEOS), zorgt voor afstemming tussen onderzoek en monitoring over de grenzen heen en afstemming met de toekomstige uitdagingen voor beleid en beheer omschreven in de Agenda voor de Toekomst. De werkgroep wordt ondersteund door een Stuurgroep, Kerngroep, Projectgroepen en de Commissie monitoring Westerschelde.

ScheldeMonitor ondersteunt de Projectgroep Monitoring en Databeheer en Projectgroep Evaluatie en Rapportage met het beheer van de meetreeksen uit het MONEOS programma