Historiek

Ontwikkeling van ScheldeMonitor

ScheldeMonitor ging online in 2004 als informatiesysteem rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. In 2010 werd naast de ontsluiting van informatie ook ingezet op data en producten gerelateerd aan het Schelde-estuarium. Vanaf 2014 is een vijfde fase ingegaan. Deze fase omvat nieuwe ontwikkelingen aan het ScheldeMonitor dataportaal, het O&M archief en de ontsluiting en herverdeling van data en dataproducten. Met deze visie ambieert ScheldeMonitor een nog betere ondersteuning van de Werkgroep Onderzoek en Monitoring en meer bepaald het geïntegreerd monitoringsprogramma MONEOS.

Visiedocumenten

Mijlpalen

 • 2003:   Start van het ScheldeMonitor project
 • 2004:   ScheldeMonitor website online
 • 2004:   Afronden van de eerste fase van het realiseren van het informatiesysteem
 • 2004:   Aanvang tweede fase van het realiseren van het informatiesysteem
 • 2007:   Aanvang derde fase van het realiseren van het informatiesysteem
 • 2008:   Sterke groei van het ScheldeMonitor Informatiesysteem
 • 2009:   Opstart ontwikkeling ScheldeMonitor dataportaal
 • 2010:   ScheldeMonitor wordt portaal voor Schelde Informatie, Data en Indicatoren
 • 2011:   Aanvang vierde fase: dataportaal ingezet voor het geïntegreerd monitoringsprogramma MONEOS
 • 2014:   Aanvang vijfde fase: Ontwikkeling van een nieuwe portaalinterface
 • 2016:   Lancering van een nieuwe Download Toolbox
 • 2016:   Lancering van het O&M Data Archief
 • 2017:   Lancering van een nieuwe Geoviewer
 • 2018:   Lancering van Side-by-side viewer voor historische kaarten
 • 2019:   Opzet van RShiny server voor ScheldeMonitor
 • 2020:   Nieuwe functionaliteiten voor de Download Toolbox
 • 2020:   Nieuwe ScheldeMonitor-website