ATTENDERING N°124      Maart-April 2023

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Van Putte, N.; Meire, P.; Seuntjens, P.; Joris, I.; Verreydt, G.; Hambsch, L.; Temmerman, S. (2022). Solving hindered groundwater dynamics in restored tidal marshes by creek excavation and soil amendments: a model study. Ecol. Eng. 178: 106583. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2022.106583, meer

Rios-Yunes, D.; Tiano, J.C.; van Oevelen, D.; van Dalen, J.; Soetaert, K. (2023). Annual biogeochemical cycling in intertidal sediments of a restored estuary reveals dependence of N, P, C and Si cycles to temperature and water column properties. Est., Coast. and Shelf Sci. 282: 108227. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108227, meer

van Maren, D.S.; Colina Alonso, A.; Engels, A.; Vandenbruwaene, W.; de Vet, P.L.M.; Vroom, J.; Wang, Z.B. (2023). Adaptation timescales of estuarine systems to human interventions. Front. Earth Sci. 11: 1111530. https://dx.doi.org/10.3389/feart.2023.1111530, meer

de Smit, J.C.; Brückner, M.Z.M.; Mesdag, K.I.; Kleinhans, M.G.; Bouma, T.J. (2021). Key bioturbator species within benthic communities determine sediment resuspension thresholds. Front. Mar. Sci. 8: 726238. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.726238, meer

Rios-Yunes, D.; Grandjean, T.; di Primio, A.; Tiano, J.; Bouma, T.J.; van Oevelen, D.; Soetaert, K. (2023). Sediment resuspension enhances nutrient exchange in intertidal mudflats. Front. Mar. Sci. 10: 1155386. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2023.1155386, meer

Vafeiadou, A.-M.; Derycke, S.; Rigaux, A.; De Meester, N.; Guden, R.M.; Moens, T. (2022). Microbiome differentiation among coexisting nematode species in estuarine microhabitats: a metagenetic analysis. Front. Mar. Sci. 9: 881566. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.881566, meer

van der Wal, D.; van Dalen, J.; Willemsen, P.W.J.M.; Borsje, B.W.; Bouma, T.J. (2023). Gradual versus episodic lateral saltmarsh cliff erosion: evidence from Terrestrial Laser Scans (TLS) and Surface Elevation Dynamics (SED) sensors. Geomorphology (Amst.) 426: 108590. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.108590, meer

Goossens, J.; Woillez, M.; LeBris, A.; Verhelst, P; Moens, T.; Torreele, E.; Reubens, J. (2023). Acoustic and archival technologies join forces: A combination tag. Methods Ecol. Evol. 14(3): 860-866. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.14045, meer

Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Arellano, R.V.; Mees, J.; Vandamme, P.A. (1993). The mobile epibenthic fauna of soft bottoms in the Dutch Delta (south-west Netherlands): spatial structure. Neth. J. Aquat. Ecol. 27(2-4): 343-358, meer

Lodder, Q.J.; Slinger, J.H.; Wang, Z.B.; van der Spek, A.J.F.; Hijma, M.P.; Taal, M.; van Gelder-Maas, C.; de Looff, H.; Litjens, J.; Schipper, C.A.; Löffler, M.; Nolte, A.J.; van Oeveren, C.; van der Werf, J.J.; Grasmeijer, B.T.; Elias, E.P.L.; Holzhauer, H.; Tonnon, P.K. (2023). The Coastal Genesis 2 research programme: outputs, outcomes and impact. Ocean Coast. Manag. 237: 106499. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2023.106499, meer

Tavora, J.; Salama, M.S.; Penning de Vries, M.; Mannaerts, C.M.; van der Wal, D. (2023). Detecting the effects of extreme events on estuarine suspended particulate matter using satellite remote sensing (Scheldt Estuary): challenges and opportunities. Remote Sens. 15(3): 670. https://dx.doi.org/10.3390/rs15030670, meer

Perrot, V.; Ma, T.; Vandeputte, D.; Smolikova, V.; Bratkic, A.; Leermakers, M.; Baeyens, W.; Gao, Y. (2023). Origin and partitioning of mercury in the polluted Scheldt Estuary and adjacent coastal zone. Sci. Total Environ. 878: 163019. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163019, meer

Markus-Michalczyk, H.; Michalczyk, M. (2023). Floodplain forest restoration as a nature-based solution to create climate-resilient communities in European lowland estuaries. Water 15(3): 440. https://dx.doi.org/10.3390/w15030440, meer

Grandjean, T.J.; de Smit, J.C.; van Belzen, J.; Fivash, G.S.; van Dalen, J.; Ysebaert, T.; Bouma, T.J. (2023). Morphodynamic signatures derived from daily surface elevation dynamics can explain the morphodynamic development of tidal flats. Water Science and Engineering 16(1): 14-25. https://dx.doi.org/10.1016/j.wse.2022.11.003, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

(S.d.). Stormvloedkering Scheldebekken [FOLDER]. Willy Thomas: Brussel. , meer

Claassen, K.; Meijer, N.; Tempelman, H.; Ubels, I.; VanderBroeck, R.; Don, S.W. (2022). Risk perception and evacuation behaviour. HZ University of Applied Sciences: Vlissingen. 48 pp, meer

Dendooven, L. (1968). Aantekeningen over de Nieuw-Hazegras-Polder te Knokke 1784-1965. Lannoo: Tielt. 281 pp, meer

Rikkert, S.J.H.; Alleon, C.; Khaldi, I.; Shaiek, S.; Verelst, K.; Ebrahimi, M.; Soares-Frazao, S.; Kaidi, S.; Smaoui, H.; Sergent, P. (2022). How strong are our levees? Hydraulic analysis based on Polder2C's project in situ testing, in: Gourbesville, P. et al. Advances in Hydroinformatics. Springer Water, : pp. 937-954. https://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1600-7_58, meer

Lippens, L. (1980). De vogels van het Zwin en van Knokke-Heist. Compagnie Het Zoute: Knokke-Heist. 162 pp, meer

Maes, P. (1993). De Schelderoute: 450 km fietsen van bron tot monding. Roularta Books: Zelik. ISBN 90 5466 059 7. 296 pp, meer

Pronk, M.A. (1980). Bibliografie over natuur, milieu en landschap in het Deltagebied (supplement 1). DIHO rapporten en verslagen, 10. Delta Institute voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 62 pp, meer

Pronk, M.A. (1982). Bibliografie over natuur, milieu en landschap in het Deltagebied (supplement 2). DIHO rapporten en verslagen, 5. Delta Institute voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke. 69 pp, meer

de Vet, P.L.M.; van der Werf, J.J.; van Prooijen, B.C.; de Bakker, A.T.M.; Walles, B.; Bouma, T.J.; Ysebaert, T.; Van Zanten, E.; Wang, Z.B. (2023). Sand nourishments to mitigate the eco-morphological losses caused by storm surge barriers, in: Wang, P. et al. Coastal Sediments 2023. The proceedings of the coastal sediments. pp. 2278-2285. https://dx.doi.org/10.1142/9789811275135_0209, meer

Pluis, S.R.P.M.; Elias, E.P.L.; Lodder, Q.J.; Van Gelder-Maas, C.; De Looff, H. (2023). Application of system nourishments in Dutch coastal management, in: Wang, P. et al. Coastal Sediments 2023. The proceedings of the coastal sediments. pp. 2149-2161. https://dx.doi.org/10.1142/9789811275135_0198, meer

Top

Rapporten

(1999). Euregio Scheldemond Scheldemondraad INTERREG II: Jaarverslag 1998. Euregio Scheldemond: Gent. 20 pp, meer

Bos, O.G.; van der Wal, J.T. (2022). Mapping habitats on the OSPAR list of threatened and/or declining species and habitats. Data submitted in 2020 and 2022 to OSPAR by the Netherlands. Wageningen University & Research Rapport, C084/22. Wageningen Marine Research: Den Helder. 29 pp, meer

Codde, R. (1950). Chloorgehalte in het Scheldebekken. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 8 + bijl. (11 grafieken) pp, meer

Dauvin, J.-C. (Ed.) (2006). North-Atlantic estuaries: Problems and perspectives. Seine-Aval scientific programme, 21. GIP Seine-Aval: Rouen. 78 pp, meer

Herman, P. (2022). De Schelde, op weg naar een mooie toekomst? Deltares: Delft. 33 pp, meer

Krystek, P.; van Duijnhoven, N. (2022). Een vergelijking van Nederlandse en Vlaamse meetdata voor KRW-stoffen in het stroomgebied Schelde. 1.0. Deltares Rapport = Deltares Report, 11206825-003-ZWS-0004. Deltares: Delft. 107 pp, meer

Parée, E.; Zijlstra, F.A. (1998). Managing nursery areas of the Humber and Scheldt Estuary. Hogeschool Zeeland/Environment Agency/Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (RWS), Directie Zeeland/University of Hull: Kingston upon Hull. 39 pp, meer

Pas, J.; Peeters, B.; Maes, J.; Vlietinck, K.; Pauwels, F.; Ollevier, F. (1998). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de bijhorende overstromingsgebieden. AMINAL. Afdeling Bos en Groen: Leuven. 77 + bijlagen pp, meer

Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: Deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen (oktober 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 43 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/168, meer

Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: Deelrapport 1. Factual data rapport ADCP-metingen (september 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/169, meer

Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Meire, D. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_128_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/166, meer

Schramkowski, G.; Kaptein, S.J. (2023). Effecten van zeespiegelstijging in de Schelde: deelrapport 3. iFlowsimulaties van getij en sediment. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_058_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/170, meer

Van Cleemput, E. (2001). Verfijning van het SENTWA-model; eindrapport. Environmental Resources Manangement-ERM nv: Brussel. 73 + 32 pp, meer

van Hal, R.; Volwater, J.; Neitzel, S. (2022). Electromagnetic Fields benthic fish. Impact of the export cable of Net op Zee Borssele. Wageningen University & Research Rapport, C013/22. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 40 pp. https://dx.doi.org/10.18174/566390, meer

VMM (2022). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde, campagne 2022. VMM: Aalst. 8 + bijl. pp, meer

Top

Thesissen

Ysebaert, T. (2000). Macrozoobenthos and waterbirds in the estuarine environment: Spatio-temporal patternsat different scales = Macrozoobenthos en watervogels in het Schelde-estuarium ruimtelijke en temporele patronen. PhD Thesis. University of Antwerp: Antwerpen/Brussel. 248 pp, meer

Top

Andere

Adams, R.; van Holland, G.; Vansteenkiste, J.; van Rompaey, M.; de Beukelaer-Dossche, M.; Bosmans, S. (2023). An integrated approach to define estuarine system resilience, applied to the Upper Sea Scheldt, Flanders, Belgium, in: Li, Y. et al. Proceedings of PIANC Smart Rivers 2022: Green Waterways and Sustainable Navigations. Lecture Notes in Civil Engineering, 264: pp. 1052-1068. https://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-6138-0_93, meer

Swiers, R.J. (2001). Het grote blauw: natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Provincie Zeeland: Zierikzee. ISBN 90-71565-65-3. 95 pp, meer

Van den Branden, C. (2002). KustSchatten 2002: Uw onmisbare metgezel aan de Vlaamse kust. Westtoer: Brugge. 141 pp, meer

Witteveen, W.; Horvath, J.; Verhasselt, K.; Meskens, R.; De Baere, K.; Lenaerts, S.; Vanoppen, M.; Potters, G. (2023). Corrosion monitoring and modelling in the ports of Ostend and Flushing, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, 1 March 2023, Bruges. VLIZ Special Publication, 90: pp. 111, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Jacobsenstraat 1, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid