Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004. Bijrapport I: verkennende kwalitatieve analyse
Debisschop, K.; Naaykens, E.; Barth, B.; van der Hoest, A.; Bauer, M.; van Bree, B. (2005). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2004. Bijrapport I: verkennende kwalitatieve analyse. Buck Consultants International: Nijmegen. 53 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Eindrapport

Trefwoorden
  Anchorages > Harbours
  Economic benefits
  ANE, Nederland [Marine Regions]
  Marien; Brak water

Auteurs  Top 
 • van der Hoest, A., meer
 • Bauer, M.
 • van Bree, B.

Abstract
  Onderzoek naar de macro-economische betekenis van de zeehavengerelateerde activiteiten in vier Nederlandse havengebieden: de Noordelijke zeehavens, het Noordzeekanaalgebied, het Rijn- en Maasmondgebied en het Scheldebekken. Drie indicatoren geven duiding aan het begrip economische betekenis: toegevoegde waarde, werkgelegenheid en (private) investeringen. Elk van deze indicatoren kent doorheen de tijd bepaalde ontwikkelingen, waarvan verdere detaillering en analyse het voorwerp uitmaakt van deze Havenmonitor. In dit bijrapport wordt de interpretatie van de resultaten van de kwantitatieve analyse binnen een bredere en levendiger context geplaatst, zonder in de valkuil te trappen om te trachten causale 1:1 verbanden te leggen. Doelstelling van dit deelonderzoek is het bepalen of en op welke wijze de kwalitatieve analyse bijdraagt aan het inzicht in de economische betekenis van de Nederlandse zeehavengebieden en er wordt getracht een verband te leggen tussen economische prestaties en de verklarende factoren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs