Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

dr. Kromkamp, Jacco
Persoonlijke homepage
ResearcherID
ResearcherID

Projecten (12)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • Bepaling van de biologische en fysische dynamiek van intergetijde sedimentsystemen; een teledetectie benadering (BIOPTIS), meer
 • De morfodynamische ontwikkeling van intergetijdeplaten (INTRMUD), meer
 • Groei en dynamica van microfytobenthos op een bij eb droogvallend plat (Molenplaat) in de Westerschelde, meer
 • Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde, meer
 • Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • Meting van PSII electronentransport in microphytobenthos, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Photoacclimation by phytoplankton and microphytobenthos, meer
 • Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer

Datasets (4)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • DIVMOM: Relatie tussen diversiteit en productiviteit van benthische diatomeeën langsheen de saliniteitsgradiënt van de Westerschelde, meer
 • OMES: Monitoring van de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Primaire productie database voor het Nederlandse Deltagebied: Fytoplankton en CO2 fixatie van algen, meer
 • Schelde TriOS Reflectance Measurements, meer

Publicaties (55)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (27) [show]
Peer reviewed publicatie [show]
Boeken (4) [show]
Boek hoofdstukken (8) [show]
Abstracts (4) [show]
Rapporten (8) [show]
Overige publicaties (2) [show]
Thesis begeleid als (co-)promotor [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets