Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Fytoplankton [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Phytoplankton]
Contact: Waterdienst (RWS), meer

Beschrijving
De dataset bevat phytoplankton data verzameld via de MWTL-monitoring. meer

Fytoplankton is de verzamelnaam voor de verschillende soorten kleine, met het blote oog niet waarneembare, in het water zwevende autotrofe organismen. Fytoplankton vormt als primaire producent de basis van de voedselketen. Vissen, watervogels en bodemdieren zijn afhankelijk van de aanwezigheid van fytoplankton: direct, door de helderheid van het water, of indirect, via hun prooidieren. Informatie over fytoplankton is dan ook onmisbaar bij het beoordelen van het ecosysteem. De fytoplanktonmonitoring levert ook belangrijke informatie over de kwaliteit van het water. De aanwezigheid en concentratie van specifieke soorten hangt immers af van factoren als lichtinval, watertemperatuur én de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals fosfor- en stikstofverbindingen. De hoeveelheid en de samenstelling van fytoplankton vormen zo een goede indicatie van de ecologische toestand van een gebied en van de mate waarin eutrofiëring een probleem is. Fytoplanktoninformatie verwerkt men in analyserapporten over een bepaald watersysteem of een bepaalde periode. De gegevens krijgen ook een plaats in andere monitoringproducten zoals de Milieubalans en het Natuurcompendium. Gegevens uit de fytoplanktonmonitoring zijn in geaggregeerde vorm te vinden op www.waterstat.nl.

Scope
Thema's:
Biologie > Plankton
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Fytoplankton, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1990 [Gestart]
Maandelijks
Vanaf 1990 [Gestart]
Elke twee weken

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2006-10-02
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid