Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Kustbroedvogels [MWTL biological monitoring network Westerschelde: Coastal breeding birds]
Contact: Rijkswaterstaat (RWS), meer

Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar
The data are freely available to anybody and may be used for any purpose. Usage acknowledgement may be required

Beschrijving
Het doel van deze monitoring is het jaarlijks vaststellen van de aantallen en verspreiding van de geselecteerde soorten, om uitspraken te kunnen doen over de effecten van inrichting en beheer van de Rijkswateren. meer

Het doel van de monitoring van kustbroedvogels in het Deltagebied, is het jaarlijks vaststellen van de aantallen en verspreiding van de geselecteerde soorten, om uitspraken te kunnen doen over de effecten van inrichting en beheer van de Rijkswateren. In deze dataset zijn o.a. opgenomen:
  • Aantallen per gebied in onderhavige jaar
  • Overzicht belangrijkste kolonies (max 25) over periode
  • Overzichttabellen aantallen per deelgebied over periode
In hetzelfde gebied worden ook gegevens door vrijwiligers verzameld. Deze data zijn enkel vrijgegeven in rapporten en zijn niet via internet beschikbaar.

Scope
Thema's:
Biologie > Vogels
Kernwoorden:
Marien, Brak water, Terrestrisch, Delta's, Kustbroedvogels, Vogels (water), Zeevogels, ANE, Nederland, Deltagebied, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Nederland, Westerschelde, Baalhoek, ANE, Nederland, Westerschelde, Braakmanhaven, ANE, Nederland, Westerschelde, DOW Nieuw Neuzenpolder II, ANE, Nederland, Westerschelde, Eendragtpolder, ANE, Nederland, Westerschelde, Hoek, ANE, Nederland, Westerschelde, Hoofdplaat, ANE, Nederland, Westerschelde, Hooge Platen, ANE, Nederland, Westerschelde, Kleine Huissenspolder, ANE, Nederland, Westerschelde, Kloosterzande, ANE, Nederland, Westerschelde, Margarethapolder, ANE, Nederland, Westerschelde, Molenpolder, ANE, Nederland, Westerschelde, Nummer Een, ANE, Nederland, Westerschelde, PaulinaSchor, ANE, Nederland, Westerschelde, Plaskreek, ANE, Nederland, Westerschelde, Ser Arendspolder, ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen, ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge, ANE, Nederland, Westerschelde, Zeedorp, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758, Charadrius dubius Scopoli, 1786, Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758, Larus argentatus Pontoppidan, 1763, Larus canus Linnaeus, 1758, Larus fuscus Linnaeus, 1758, Larus melanocephalus Temminck, 1820, Larus ridibundus Linnaeus, 1766, Rastrognathiidae, Sterna albifrons Pallas, 1764, Sterna hirundo Linnaeus, 1758, Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763, Sterna sandvicensis Latham, 1787

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Deltagebied [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Baalhoek [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Braakmanhaven [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, DOW Nieuw Neuzenpolder II
ANE, Nederland, Westerschelde, Eendragtpolder [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hoek [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hoofdplaat [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Hooge Platen [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Kleine Huissenspolder [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Kloosterzande [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Margarethapolder
ANE, Nederland, Westerschelde, Molenpolder [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Nummer Een [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, PaulinaSchor [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Plaskreek [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Ser Arendspolder
ANE, Nederland, Westerschelde, Terneuzen [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Verdronken Land van Saeftinge [Marine Regions]
ANE, Nederland, Westerschelde, Zeedorp [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1979 [Gestart]

Taxonomische spreiding
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Charadrius dubius Scopoli, 1786 [WoRMS]
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus argentatus Pontoppidan, 1763 [WoRMS]
Larus canus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus fuscus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus melanocephalus Temminck, 1820 [WoRMS]
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Rastrognathiidae [WoRMS]
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 [WoRMS]
Sterna sandvicensis Latham, 1787 [WoRMS]

Parameter
Aantallen (geteld) Methode
Aantallen (geteld): Bird counting method Meininger et all
De telmethode is beschreven in ‘Kustbroedvogels in het deltagebied: een terugblik op twintig jaar monitoring (1979-1998)’, Meininger et all, rapport RIKZ-99.025. Waarnemers gebruiken tellers, per gebied worden gegevens op standaardformulier vastgelegd. Groepen worden zo gedetailleerd mogelijk geteld, soms twee keer.Per soort wordt ingegaan aantalsverloop, verspreiding, trends, broedsucces en ringonderzoek

Bijdrage door
Delta Project Management BV - Culemborg, meerdata creator
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), meer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
Dataset deel:
Aantal broedparen van kustbroedvogels in de Westerschelde (inclusief monding) en voor de relevante soorten ook voor het Deltagebied in 1979 en 2008, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Meininger, P.L. et al. (2000). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.831X. RIKZ: Middelburg. 98 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2001). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.810X. RIKZ: Middelburg. 139 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2002). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.020. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3456-7. 140 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2003). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.011. RIKZ: Middelburg. 134 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2004). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.002. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3428-1. 137 pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (2005). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.02. RIKZ: Middelburg. 127 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., meer
Arts, F.A. (1998). Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 2 . Veldonderzoek broedseizoen 1997. Delta ProjectManagement b.v.: Culemborg. 23 + bijlagen pp., meer
Arts, F.A. (1998). Het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied 3 . Veldonderzoek broedseizoen 1998. Delta ProjectManagement b.v.: Culemborg. 23 + bijlagen pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1996). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1995. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 93 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (1997). Kustbroedvogels in het deltagebied in 1996. Werkdocument RIKZ, OS-97.808X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 50 + bijlagen pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2000). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.023. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3403-6. 37 + bijlagen pp., meer
Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2001). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ. RIKZ: Middelburg. 78 pp., meer
Meininger, P.L.; Strucker, R.C.W. (2002). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(21). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3466-4. 78 pp., meer
Meininger, P.L. et al. (2003). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(20). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3417-6. 72 pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2005). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2004: met een samenvatting van 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.016. RIKZ: Middelburg. 78 pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2006). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.008. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3410-9. 56 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2008). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2007. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.032. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. ISBN 9789036914833. 86 pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2010). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2009. RWS Waterdienst BM, 10.09. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 83 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2011). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2010. RWS Waterdienst BM, 11.11. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 76 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2012). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2011. RWS Waterdienst BM, 12.22. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 77 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2013). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2012. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., meer
Strucker, R.C.W. et al. (2014). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2013. Delta Project Management: Vlissingen. 72 + bijlagen pp., meer
Meininger, P.L.M. et al. (1999). Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twinting jaar monitoring (1979-1998). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.025. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3414-1. 241 pp., meer
Meininger, P.L.; Arts, F.A.; van Swelm, N.D. (2000). Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied: ontwikkelingen, knelpunten, potenties. Rapport RIKZ = Report RIKZ(52). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3435-4. 238 pp., meer
Stienen, E.W.M.; Schekkerman, H. (2000). Statistische analyse van de verspreiding en de broedresultaten van kustbroedvogels in het Deltagebied: relaties met habitatkenmerken, predatiedruk en toerisme. Alterra: Wageningen. 79 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-11-24
Informatie laatst gewijzigd: 2004-11-26
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid