Organisatie | Scheldemonitor

ScheldeMonitor ging online in 2004 als informatiesysteem rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. In 2010 werd naast de ontsluiting van informatie ook ingezet op data en producten gerelateerd aan het Schelde-estuarium (mijlpalen).  Het ScheldeMonitor project wordt uitgevoerd in opdracht van het Uitvoerend Secretariaat-VNSC.

Een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het dataportaal wordt gerealiseerd samen met de Werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M).  ScheldeMonitor ondersteunt de Projectgroep Monitoring en Databeheer en Projectgroep Evaluatie en Rapportage met het beheer van de meetreeksen uit het MONEOS programma : het ontsluiten van metadata-informatie; het centraliseren en archiveren van de meetreeksen; het faciliteren van de aanlevering naar opdrachtnemers.

 

ORGANISATIE

Het project ScheldeMonitor heeft een Begeleidingscommissie  die de voortgang en invulling van het project aan de hand van 3-maandelijkse vergadering en voortgangsrapport evalueert. In de Begeleidingscommissie zetelen:

OPDRACHTGEVER: 

Uitvoerend secretariaat-VNSC    
Els Van Hecke 

OVERHEDEN:

Vlaams Ministerie; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang
Frederik Roose

Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)
Gerrit Burgers

  

OPDRACHTNEMER:

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Francisco Hernandez  
Lennert Tyberghein
Elien Dewitte

 

    VISIE

Het realiseren van de ScheldeMonitor is een vijfde fase ingegaan en werd aangevat op 1 januari 2014. Deze fase omvat nieuwe ontwikkelingen aan het ScheldeMonitor dataportaal, het O&M archief en de ontsluiting en herverdeling van data en dataproducten.  Deze visie 2014 beoogt een nog betere ondersteuning van de Werkgroep Onderzoek en Monitoring (werkgroep O&M) en meer bepaald het geïntegreerd monitoringsprogramma MONEOS en de projectgroepen Monitoring & Databeheer en Evaluatie & Rapportering.

Visiedocumenten:

Deneudt, K.; Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2004). De ScheldeMonitor. Visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 16 + bijlagen pp. 
Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008). De ScheldeMonitor. Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. VLIZ: Oostende. 19 + annexes pp. 
Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp. 
Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2014). Het ScheldeMontior dataportaal: Nieuwe ontwikkelingen aan het informatie- en datasysteem. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 + bijlagen pp. 

 

  MIJLPALEN


Mijlpalen aangaande het tot stand brengen van  ScheldeMonitor staan hieronder beschreven.

 1 december 2003:   Start van het ScheldeMonitor project
 1 april 2004:   ScheldeMonitor website online
 2004:   Afronden van de eerste fase van het realiseren van het informatiesysteem
 2004:   Aanvang tweede fase van het realiseren van het informatiesysteem
 2007:   Aanvang derde fase van het realiseren van het informatiesysteem
 2008:   Sterke groei van het ScheldeMonitor Informatiesysteem
 2009:   Opstart ontwikkeling ScheldeMonitor dataportaal
 2010:   ScheldeMonitor wordt portaal voor Schelde Informatie, Data en Indicatoren
 2011:   Aanvang vierde fase: dataportaal ingezet voor het geïntegreerd monitoringsprogramma MONEOS
 2014:   Aanvang vijfde fase: Ontwikkeling van een nieuwe portaalinterface
 2016:   Lancering van een nieuwe Download Toolbox
 2016:   Lancering van het O&M Data Archief
 2017:   Lancering van een nieuwe Geoviewer